Steder som Lofoten, Prekestolen og Trolltunga med flere har så stor tilstrømming at det også medfører store utfordringer med tanke på sikkerhet, og belastning for naturgrunnlaget. Norsk friluftsliv har derfor i forbindelse med budsjettbehandlingen oppfordret Stortinget om å be regjeringen foreslå løsninger for hvordan redningstjeneste og sikkerhet kan ivaretas, og hvordan utfordringer for naturgrunnlaget kan løses, a på en slik måte at allemannsretten, friluftslivet generelt og reiselivets behov blir ivaretatt.

Norsk Friluftsliv mener det vil være uheldig om tilgangen til naturområder må stenges fordi det ikke finnes løsninger. Det er normalt kommunen som har ansvar for å ivareta egne friluftslivsområder. Men når en kommune opplever massetilstrømming med stor belastning, uten at dette også genererer økonomiske bidrag, er det forståelig at en kommune ber om bistand.