Omstridt boligplan utsatt på nytt: - Det er frekt av Lena Hamnes å kalle dette en "blåkopi"

Etter en opphetet debatt i kommunestyret mandag, ble utkastet til ny boligsosial handlingsplan heller ikke denne gangen vedtatt.