Styret uenige etter gransking av rutinene: - Leder og styreleder har bidratt etter beste evne

Styret i Kultur i Vågan KF er delt i synet på hvordan ledelsen har håndtert den omstridte granskningen av foretakets rutiner.