– Det er viktig at vi som er folkevalgte «har ryggen» hos hverandre

Folkeskikk: – Det er viktig at vi som er folkevalgte «har ryggen» hos hverandre – på tvers av partigrenser, sier Lena Hamnes (Ap).

Folkeskikk: – Det er viktig at vi som er folkevalgte «har ryggen» hos hverandre – på tvers av partigrenser, sier Lena Hamnes (Ap). Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

En ting er alle partiene i Vågan enige om: Det er lov å være uenige, så lenge man har et ryddig debattmiljø fritt for personangrep.

DEL

I kommunestyret 22. oktober fremmet Lena Hamnes (Ap) en prinsipputtalelse vedrørende «verdien av uenighet» for kommunestyret i Vågan.

– Et skarpt og poengtert ordskifte og uenighet om hvordan man løser enkeltsaker og samfunnsutfordringer er kjernen i politisk arbeid. I Vågan har vi friske, gode debatter der vi uttrykker uenighet om saker og veivalg og det skal vi fortsette med, skriver Hamnes i prinsipputtalelsen, og fortsetter:

– Samtidig er det en bekymringsfull tendens i samfunnsdebatten, hvor uenighet om sak og løsninger altfor ofte kommer til uttrykk som skarpe personkarakteristikker og hets i stedet for at uenigheten i selve saken blir diskutert. Sosiale medier muliggjør stor spredning av denne destruktive formen for debatt og undersøkelser viser at en økende gruppe av denne grunn vegrer seg eller ikke ønsker å delta i det offentlige ordskiftet.

Alle partiene i kommunen stiller seg bak uttalelsen.

Betydning for rekruttering

Hamnes skriver videre at det er et svært godt politisk arbeidsmiljø i Vågan på tvers av skillelinjer.

– Vi forholder oss høflig til hverandre selv om vi tidvis er svært uenige. Så vidt vi erfarer har ingen folkevalgte i Vågan i denne perioden opplevd uakseptable utfall med personkarakteristikker og hets i debatt og sosiale medier. Det er ingen selvfølge, hevder hun.

Arbeiderparti-politikeren peker på at det er viktig at flest mulig kjenner det overkommelig å delta i samfunnsdebatter og politisk ordskiftet for at et lokaldemokrati skal fungere.

– Derfor er et godt politisk arbeidsmiljø også av strategisk betydning for rekruttering til frivillig arbeid. Selv om det ligger i politikkens natur og vi er uenige skal det oppleves trygt å engasjere seg i lokalpolitikk. Det er derfor viktig at vi tar godt vare på det gode politiske arbeidsmiljøet vi har og at vi som er folkevalgte «har ryggen» hos hverandre – på tvers av partigrenser, konkluderer Hamnes i prinsipputtalelsen.

– En fin påminnelse

Ordfører i Vågan, Eivind Holst (H), stiller seg bak uttalelsene til Hamnes, og mener det spiller en viktig rolle å fokusere på hvordan man debatterer og snakker om og til hverandre.

– Har man et godt debattklima er det enklere å forholde seg til hverandre. Det gjør det også enklere for folk å tørre å stille opp. Vi ser på dette som en god opptakt til alle de politiske partiene som jobber for å få folk til å stå på liste. Da skal man vite at samarbeids- og debattklimaet som eksisterer forholder seg til noen rammer over hva som er godt takt og tone når man driver politikk i Vågan, sier ordføreren.

I korte trekk handler det om at man skal forholde seg saklig, og diskutere sak – ikke person. Også Holst er av den oppfatning at man har vært skånet for slike tilfeller i Vågan.

– Det er slik vi ønsker at det skal være. Det handler om å ha en god faktabasert debatt. Det er veldig viktig og bra, og noe vi alle ønsker skal fortsette.

Ordføreren peker også på viktigheten av et godt debattmiljø for fremtidig rekruttering til politikken.

– Hele demokratiet er avhengig av at nye krefter tar på seg vervet om å være folkevalgt. Jeg synes dette er en fin påminnelse om at ord har betydning. Vi oppfordrer alle som har et ønske om å sette preg på Vågan kommune stiller seg tilgjengelig til valg – uansett parti, sier Holst.

Det lyktes ikke Lofotposten å komme i kontakt med Lena Hamnes onsdag.

Viktig: - Å fokusere på hvordan man debatterer og snakker om og til hverandre er viktig, mener ordfører Eivind Holst (H).

Viktig: - Å fokusere på hvordan man debatterer og snakker om og til hverandre er viktig, mener ordfører Eivind Holst (H). Foto:

Artikkeltags