Varsler gjennomgang av eiendomsforetaket: - Det er ikke gitt at alle oppgavene skal være der

Driften av Vågan kommunes eget eiendomsforetak skal evalueres nærmere etter valget i høst.