De sa i år at de skulle stemme på sin egen ordførerkandidat, og uavhengig av de øvrige på alle andre saker i kommunestyret. Men nå har pipa til Rødt fått en annen låt.

Grunnen til skifte i toneleie, er at partiet fikk høre at forhandlingene gikk i retning av at ungdomsskoletrinnene på distriktsskolene skal flyttes til Kabelvåg.

– Allerede fra neste høst. Det likte vi dårlig i Rødt. I tillegg har vi hørt at skolestrukturen skal utredes for øvrig. Det at man flytter skoletrinnene fra neste høst, synes Rødt er såpass grovt, at vi ikke kan se rolig på, sier Gunnar Aarstein for partiet.

Rødt kaster seg dermed inn i forhandlingene om hvem som skal bli ordfører og posisjon i Vågan de kommende fire årene.

Et alternativ

Rødt sikter mot Arbeiderpartiet og SV, og vil gjerne også ha med seg Senterpartiet.

– Vi har nå gjort et vedtak som sier at vi åpner for samtaler med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, sier Aarstein.

Han sier de så et samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet som det eneste alternativet til samarbeid mellom Høyre, Venstre, Frp og Senterpartiet.

– Med vårt vedtak, får Senterpartiet et alternativ til de andre. Et alternativ til den avtalen det nå nærmer seg, sier Aarstein.

Sak over ordfører

Rødt sa i forrige periode at de ønsket å støtte Høyre, blant annet fordi de ikke ønsket Hugo Bjørnstad som ordfører.

– Sist gang ville dere ikke ha Hugo Bjørnstad som ordfører, nå ønsker dere det?

– For oss er politikken overordnet personer. Når avtalen sier at ungdomstrinnene fra distriktsskolene skal til Kabelvåg, er sak viktigere enn hvem som blir ordfører, sier Aarstein.

– Men tror dere Arbeiderpartiet vil kunne opprettholde skolestrukturen som i dag? De stemte jo også for ny skole på Kleppstad?

– Det vil da være et forhandlingstema. Om Senterpartiet ikke kommer til enighet med de øvrige, kan vi forhandle med Arbeiderpartiet, sier Aarstein.

Han tror at om Arbeiderpartiet får mulighet til å styre, med det vilkåret at skolestrukturen opprettholdes, så tror han at skolestrukturen blir å bestå.

– Nå er det plutselig åpent hvem som blir ordfører, sier Aarstein, som i forrige uke hadde troen på at plassen var ganske sikker for Eivind Holst (H).

Dette er kandidatfordelingen i Vågans kommunestyre:

Høyre: 9

Arbeiderpartiet: 8

Rødt: 3

Senterpartiet: 3

Venstre: 3

Fremskrittspartiet: 2

Sosialistisk venstreparti: 1

Totalt: 29