SV jubler for flere medlemmer

Torgeir Selboe i Vågan SV karakteriserer veksten i antall medlemmer som "formidabel".