8 av 10 nordlendinger har ikke tillit til Oslo-makta: – Nord-Norge ville klart seg godt alene

Tilliten til den politiske makta i Oslo er tynnslitt i Nordland.