Per Sandberg har fått mye kritikk for forslagene til regjeringen om å fjerne pliktene til trålerne. Konklusjonen til regjeringen er at aktivitets-, bearbeidings- og tilbudspliktene er utdatert.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap) kalte kompensasjonen på 100 millioner totalt til berørte kystsamfunn for å fjerne tilbudsplikten for «fjottpenger».

Kritikerne frykter at bortfall av pliktene vil kunne gi store følger for lokalsamfunn som Stamsund der man i dag har filetanlegg med tilknyttete plikter og betingelser om aktivitet og bearbeiding.

Les også: – «Fjåttpenger» når det handler om fisk

Ikke overrasket

I helga var fiskeriministeren i Svolvær for å åpne VM i Skreifiske. Da møtte han også på et åpent møte i regi av Vågan Frp fredag i rådhuset. Der ble blant annet de mye omtalte trålerpliktene tema. Ministeren mener kritikken ikke er uventet.

– Jeg forstår den reaksjonen og det er ikke noe nytt. Jeg skriver også i pliktmeldinga at jeg er klar over at noen kan bli rammet. Så får jeg kritikk for det også, sier han og er i dag enda mer overbevist om at pliktene må fjernes.

Det mener han vil gi hele landsdelen et løft. Regjeringa omtalte da meldinga ble lagt fram at det er nødvendig med rammevilkår som gir fleksibilitet og innovasjon.

– Å fjerne disse pliktene vil gi et betydelig løft for Nord-Norge. Jeg har lest gang på gang Lerøy sine reaksjoner og også hatt møte med dem. De som ønsker å investere i sjømatindustrien og som i 2017 legger ned anlegg, det tror jeg ikke noe på. Det gjenstår å se, jeg som politiker kan ikke vedta det. Men jeg stiller meg sterkt tvilende til det. All industri vi bygger opp nå har vi behov for i framtida, sier han.

– Det er her råstoffet ligger, her er nærheten, peker han også på som begrunnelse for hvorfor pliktkuttet vil gi landsdelen et løft.

Styreleder Helge Singelstad i Lerøy uttalte nylig til Lofotposten at de ikke har gått inn tungt økonomisk for å legge ned.

– Vi har et langsiktig perspektiv, uttalte Singelstad i selskapet som nylig kjøpte Norway Seafoods og Havfisk.

Les også: – Lofotredere ble hørt av Sandberg

– Ikke lest det i avisa

Per Sandberg mener historien har vist at pliktene ikke virker.

– Fra man begynte med plikter har det bare gått en vei og det er nedover, sier Sandberg.

Han viser også til ulike forsøk på å justere pliktene.

– Det er lønnsomhet som skaffer lys i husene og trygge arbeidsplasser, sier Per Sandberg som også berører beskyldningene om «fjottpenger».

– Jeg synes jeg skal ha respekt for at jeg gikk mot ekspertisen. For ekspertisen sa null. Tilbudsplikten er verdt null.

Sandberg avviser også at han skal ha «synset» seg fram til beløpet 100 millioner kroner.

– Dette har det vært utredninger på. Jeg har ikke lest noen artikkel i avisa for å finne 100 millioner og jeg har gått mot den økonomiske ekspertisen.

Avviklingen av aktivitetsplikten foreslås også mot at 20 prosent av kvotene inndras og fordeles på kystflåten under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

– Det er ropt etter mer råstoff til kystfisket, når jeg så gjør det så får jeg kritikk. Her har vi tre ulike utredninger som sier meg at 20 prosent er rimelig, sier han og viser til at å trekke inn 100 prosent vil kunne føre til rettsprosesser i lang tid.

Fiskeriministeren har stor tro på forslagene han har lagt fram i pliktmeldinga.

– Det skal være forhandlinger i Stortinget. Poenget mitt er å fjerne disse pliktene nå. Jeg tror så mye på det jeg holder på med, understreker han.

Les ogåså: Kan bli dramatisk for kystsamfunn

– Fortsatt «fjottpenger»?

Hva sier du til Remi Solberg i Vestvågøy når han kaller 100 millioner for «fjottpenger»?

– Det må jeg respektere. Det er klart at hvis man blander verdien på kvoter opp mot det jeg faktisk har gjort. Jeg har satt verdi på noe som har null i verdi, selve forpliktelsen. Skulle jeg lagd et system som gikk inn i kvotene hadde det blitt en helt annen debatt, sier Sandberg til Lofotposten etter møtet.

– Dessuten må jeg si at dersom 100 millioner er «fjottpenger» så har jeg et annet utgangspunkt: Hvis dette ikke rammer i det hele tatt eller gir noen negative konsekvenser er 100 millioner fortsatt fjottpenger?

Hva med framtiden til anleggene på Melbu og i Stamsund? Du sier her at du forstår at dette vekker reaksjoner?

– Ut fra det jeg hører fra Lerøy så virker det så konstruktivt. Jeg tror på dem når de sier at de ikke har satset 4.2 milliarder for å legge ned.

Hva skjer i Stortinget med denne pliktmeldinga?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg har jo et flertall i Stortinget bak forslaget. Min respekt for maktfordelingsprinsippet er også sånn at finner næringskomiteen og Stortinget ut at de vil gjøre justeringer så må jeg respektere det. Men jeg håper av hele mitt hjerte at vi får lagt denne debatten død nå. Vi trenger ikke flere kommisjoner og utredninger, nå har vi holdt på siden 1970-tallet og skal vi skape forutsigbarhet for Nord-Norge må vi bli ferdige med dette nå.