Kommisjon vil avvikle alle trålerpliktene

Artikkelen er over 3 år gammel

Pliktkommisjonen foreslår å fjerne alle trålpliktene og omfordele 15 til 25 prosent av trålkvotene til kystfiskere gjennom industrien Det kan bety en usikker framtid for filetanlegget i Stamsund.

DEL

Da Sjømatmeldingen ble lagt fram i Stortinget ble det inngått et kompromiss der det ble utnevnt en kommisjon som skulle se på ordningene med trålernes tilbudsplikt og landanleggenes bearbeidingsplikt.

I 2003 ble trålernes leveringsplikt erstattet med en tilbudsplikt. Det betyr at de plikter å tilby landanleggene fisken, men anleggene trenger ikke å kjøpe.

Pliktkommisjonen ble gitt et svært bredt mandat. De fikk i oppdrag å gjennomgå eksisterende konsesjoner og plikter og se på hvordan intensjonen ved pliktene kan oppfylles, samt de juridiske sidene ved endringer på pliktsystemet.

Les også: – Trålernes plikter må ikke fjernes

Bort med pliktene

Onsdag overleverte kommisjonens leder Lars Mathisen rapporten til fiskeriminister Per Sandberg.

Kommisjonen anbefaler at både tilbudsplikten og bearbeidingspliktene avvikles. De vil også avvikle aktivitetsplikten mot avkorting av de industrieide trålerne kvotefaktorer.

Den kvoten som blir avkortet skal auksjoneres ut til fiskeriindustrien som kan by på kvotene og så leie de ut til fiskerne.

Pengene som kommer inn ved salg skal gå til etablering av et næringsfond.

Lars Mathisen slo fast pliktene i dag ikke fungerer etter intensjonen.

–På et høringsmøte var både industrien og kommunene enige om at pliktene ikke fungerte, men de var uenige om hvordan dette skulle løses. Kommunene ville at kvotene skulle inndras og fordeles til kystflåten, sa Mathisen under presentasjonen.

Les også: - Med en så kort høringsfrist har vi ingen mulighet til å behandle denne saken politisk

Kvoter på auksjon

Når alle pliktene er opphevet kan trålerne selge til de vil og det blir ingen plikt til produksjon i for eksempel Stamsund og på Melbu.

-Når pliktene blir fjernet har vi vært opptatt av at rederiene verken skal tjene eller tape på ordningen. Vi er kommet til at en reduksjon i kvotene på mellom 15 og 25 prosent er det reelle, sa Mathisen.

-Vi tenker oss en auksjon i regi av Råfisklaget der industrien byr på kvotene og leier ut til kystflåten. På den måten får industrien fisken på det tidspunktet på året de trenger det, la han til.

Avgjøres før jul

Fiskeriminister Per Sandberg mente at dette var spenstige forslag og rapporten ville bli sendt ut på høring med en frist på seks uker. Han tok sikte på å få saken opp til behandling i Stortinget før jul.

Ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy har tidligere sagt at kommisjonen er en skinnprosess.

–Jeg har ikke fått satt meg nøye inn i rapporten, men så lagt så står jeg for at dette var en skinnprosess. Blir forslagene stående så går arbeiderne ved anleggene i Melbu og i Stamsund en usikker framtid i møte. Vedtar Stortinget dette så tar fiskeripolitikken markant endring og etter min menig en skummel endring, sier Solberg.

Er du overrasket over rapporten?

–Nei, egentlig ikke. Jeg registrerer at ønskene til kommunene ikke er blitt innfridd. Her er det industrien som har fått det akkurat som de ville, slår Solberg fast.

Deltakerloven i fare

Han mener videre at forslaget til Pliktkommisjonen også setter Deltakerloven i fare.

–I dag regulerer Deltakerloven de te slik at det kun e fiskere som kan eie kvoter. Blir det slik at industrien kan eie kvoter så må Deltakerloven endres. Jeg lurer også på om utenlandske anlegg kan by på disse kvotene, sier Solberg.

Blir tapere

Han mener at Lofoten og Vesterålen blir tapere når kvotene blir auksjonert bort.

– Vi i Lofoten har nok en kystflåte som kan levere fisk hele året. Jeg tror derimot det blir lite som vil bli levert. Hvorfor skal en båt gå fra, for eksempel, Finnmark til Lofoten for å levere, når båten ikke er pliktig til det. Nok en gang må jeg bare si at jeg er fryktelig usikker på framtiden til de to anleggene vi har i Lofoten og Vesterålen. Nå skal vi finlese rapporten og se hva vi skal gjøre, sier Solberg.

Venstre og KrF

Han er klar på at samarbeidspartiene til den blåblå regjeringen får et stort ansvar.

Rapporten er nok musikk i ørene på Høyre og Frp. Derfor hviler det et stort ansvar på Venstre og KrF når saken skal behandles i Stortinget. Jeg er spent på utfallet og vi vil jobbe med en høringsuttalelse, avslutter Solberg.

Les også: Fisket for 270 millioner og gikk med 54 millioner i overskudd

Artikkeltags