Kanskje var det symbolsk at kafeen Sans og Samling på Leknes ble valg, da de seks partiene som skal samarbeide presenterte resultatet av forhandlingene mandag ettermiddag.

Sansen for hvor mulighetene for gjennomslag ligger, gjør at seks av åtte partier samler seg bak valgvinnerne Ap og Sp. Den nye posisjonen får 22 av 33 representanter. Høyre og Frp er de neste fire årene henvist til «skyggenes dal».

Remi Solberg (Ap) blir ny ordfører, mens Anne Sand (Sp) blir varaordfører.

Grønnere Leknes

En etter en sa gruppelederne seg fornøyd med den politiske plattformen, og prioriteringene. Ifølge plattformen skal de seks sørge for at politikken tar «en grønn vending i Vestvågøy». Spesielt i forhold til klimautfordringene, mens også i prioriteringene av tiltak. Blant annet skal Leknes bli et grønt regionsenter, med flere grøntarealer, gågate og torg.

– Ambisjonen er at Leknes skal bli noe mer enn i dag. Derfor har som mål å gjøre Leknes til en grønnere by, sa Solberg.

I flere miljøsaker er det tunge fotavtrykk fra SV, Venstre og Miljøpartiet de Grønne. Storebror i koalisjonen, Arbeiderpartiet, har i plattformen akseptert at kommunestyret i neste periode ikke skal ikke «ta opp eller behandle sak om konsekvensutredning av olje utenfor Lofoten/Vesterålen».

– Det var avgjørende for at vi sa ja til samarbeid. Vi kunne ikke deltatt hvis det var en ja-holdning til olje, understreket Venstres eneste kommunestyrerepresentant, Gøran Rasmussen Åland.

Samtidig er de seks enige om å jobbe for å søke Unesco om verdensarvstatus for Lofoten.

Distriktsfond

I likhet med tidligere plattformer lover partiene å jobbe for å ta hele Vestvågøy i bruk, og opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Et mål i plattformen er å «stimulere til at deler av det kommunale næringsfondet brukes til utvikling i Nord-Borge og Valberg-området».

– Det har vært prøvd tidligere, men da skulle salget av Haukland skole finansiere satsingen. Det kom lite ut av det. For Sp er det viktig å få til satsing i distriktene, sa varaordfører Anne Sand.

SV-leder Kurt Atle Hansen trakk fram fortsatt satsing på Meieriet Kultursenter som viktig. Miljøpartiet de Grønne er uenig med de øvrige på ett punkt: Partiet ønsker ikke utbygging av Leknes lufthavn.

Partiene lover ro om skolestrukturen de neste fire årene.

– Dagens skolestruktur skal ikke røres, lovet Remi Solberg.

KrF har de siste periodene vært en nær alliert av Høyre, og vurderte å fortsette sammen med Høyre og Frp i opposisjon.

Men partilaget ga beskjed om å søke samarbeid med den nye posisjonen. Blant annet fordi en plass i opposisjonen kunne tolkes som at lokallaget ikke ville samarbeide med andre enn partiene som er i regjering.

– KrF er en tilhenger av fellesskapsløsninger. Sånn sett står vi nært de øvrige partiene i posisjonen. KrF er opptatt av fellesskapsverdier, sier Hilde Holand.

 

Bildeserie

Her er nye Vestvågøy kommunestyre