Posten flytter: - Vi tilpasser oss framtiden

Posten i Svolvær flytter fra posthuset til Svolværterminalen på Vorsetøya.