Ordfører, som KrF-politiker er menneskeverd og mangfold viktige verdier for meg. Jeg er utfordret til å elske min neste som meg selv. Jeg vil påstå at det kan være langt mer utfordrende enn å elske kun den man vil.

I den kristne kulturarven har vi lært at vi skal behandle andre slik vi vil at andre skal behandle oss – og herunder inngår både forståelse, tålegrense og respekt for andre mennesker med et vidt spekter av ulike personlighetstrekk.

Dette er i tråd med Menneskerettighetenes artikkel 2, «Ingen må bli diskriminert på grunn av sin alder, religion, kjønn, etnisitet, livssituasjon eller andre forhold», og slik jeg ser det er dette i dag viktigere nå enn noen gang.

Når dette er sagt, har vi mottatt bekymringsmelding fra ansatte i skoleverket, som også har fått henvendelser fra mange foreldre.

Vestvågøy kommune flagger for pride.

Et arrangement som (direkte og indirekte) legitimeres med en forening som har et politisk budskap som hevder det finnes et mangfold av kjønn og at kjønnet skal stilles etter enhver persons selvopplevde kjønnsidentitet, også utover de to kategorier kjønn vi har i dag. Dette er en vitenskapsfornektelse av forståelse av kjønn. Jeg skal ikke frata noen hva de føler, men jeg hadde forventet at et opplegg som skolene i kommunen tar ansvar for, skal være kunnskapsbasert og faglig begrunnet.

Ifølge vitenskapen har kvinnen 2 X kromosom, og mannen har 1 X og 1 Y-kromosom. Kjønn er altså mer enn kjønnsorgan, det påvirker hele kroppen vår. Og er ifølge biologien kun to variasjoner. Pride ideologien som legitimeres gjennom foreningen FRI, og som fra mitt synspunkt unektelig blir forbundet med denne organisasjon, har en politikk og en tankegang som mange finner støtende.

Av prinsipielle årsaker har jeg vært av den oppfatning at alle partier her i salen ikke vil at skoler og barnehager skal delta i politiske markeringer. At enkelte prideparader har seksuelt eksplisitt innhold, mener jeg er svært upassende for barn. Det finnes mange andre måter man kan imøtekomme barns behov for å bli sett og hørt for den man er. Likeverd, toleranse og mangfold og inkludering bør definitivt settes på agendaen, men for de av oss som ikke kan slutte oss til pride ideologien til FRI, oppleves dette ekskluderende.

For de som ikke kan stille seg bak denne ideologien er vel også en del av inkluderingen?

Vi ønsker en redegjørelse av prosessen bak beslutningen om å heise «regnbueflagget» som legitimeres med foreningen FRI i alle kommunenes flaggstenger. Og om foreningens politikk ble gjennomgått som et ledd i dette. Vi håper at ordfører sørger for en gjennomgang av årets års feiring og sørger for en prosess som ivarertar både ansatte, foreldre og barn på en bedre måte. Årsaken til min bekymring blir bekreftet når jeg leser om den politikken som Rosa kompetanse tilbyr i skolen under www.foreningenFri.no

Takk for oppmerksomheten.

Les også: En stolt bestemor gjorde det lettere for Olli å være seg selv

Les også: Da Ole Magnus (32) vokste opp turte han ikke være den han var – nå har følelsen av skam blitt til stolthet

Bildeserie

Se bildene fra Pride-paraden!