PROTEST MOT OMGJØRING AV VESTVÅGØY SYKEHJEM, FRA SYKEHJEM TIL OMSORGSBOLIGER


Vi Pensjonistforbundet Vestvågøy med 272 medlemmer og samarbeidsparter, viser til deres sak 044/22:

Heldøgns helse- og omsorgstjeneste – mulighetsstudie og veivalg.

Alternativ 3 side 2.

Punkt 1. Samle alle langtidsplassene i en institusjon i dagens Lekneshagen.

Punkt 3. Omhjemle langtidsplassene på Vestvågøy Sykehjem til omsorgsbolig og drifte disse i sammenheng med de 8 omsorgsboligene som er der fra før.

Dette mener vi er feil, vi trenger sykehjemsplassene!

De eldre blir stadig friskere, og trenger lite eller ingen hjelp før i den siste fasen i livet. Da trenges sykehjem for hjelp og omsorg i denne fasen, og kunne få dø med folk rundt seg, da mange ikke har nære pårørende i nærheten!

Vi beklager sterkt at vi ikke kom med i denne prosessen i fjor vår, men det er ingen skam å snu, selv for kommunestyret, i denne saken! Saken har ellers mange gode forslag som vi støtter, men dette om, omgjøring av Vestvågøy Sykehjem til omsorgsboliger, er vi veldig imot, og vi er ikke alene om det. Det ligger også nært til legevakt og sykehus, en stor fordel.

Uansett løsninger vedr omsorgsbehov i regi av kommunen så må antallet sykehjemsplasser ikke reduseres men tvert imot økes.»

Les også:

Vestvågøy Høyre vil prioritere kompetanseutvikling i Helse- og mestringstjenesten

Våre helsetjenester til debatt

Eldreomsorgen har trolig blitt et postkodelotteri

Krisen i eldreomsorgen