Kommunen mener store deler av dette bygget ikke er godkjent for bruk

Vestvågøy kommune mener at kun lokalene til Stamina er godkjent i bygget i Lufthavnveien på Leknes. De kommer nå med forhåndsvarsel om pålegg om retting, opphør av bruk og ileggelse av tvangsmulkt.