– Det er viktig at vi har sterke lokalsamfunn langs kysten. Fiskerinæringen og lokalsamfunnene er knyttet tett sammen. Derfor ønsker vi å støtte lag, foreninger og småbedrifter i Råfisklagets område gjennom denne vanskelige tiden, sier styreleder Johnny Caspersen i en pressemelding. Det er et samlet styre som står bak vedtaket.

20.000

Råfisklaget gir inntil 20.000 kroner til tiltak gjennom en søknadsordning. Støtten gis som kompensasjon for økonomisk tap som følge av avlysning av en aktivitet eller til ny aktivitet eller prosjekter som følge av koronasituasjonen.

– Nedstengingen av landet denne våren har fått store konsekvenser for lokalsamfunnene langs kysten. Flere har måttet avlyse arrangementer for å begrense smitten, og det har gått hardt ut over mange. Vi håper at denne støtten kan være med på å lette byrden for noen, forteller Johnny Caspersen.

– Under koronakrisen har vi sett en enorm dugnadsånd og kreativitet hvor folk har satt i gang gode initiativ for å avhjelpe situasjonen. Det har vært alt fra koronahjelp til naboen til åpne digitale konferanser, konserter på nett, å leie større lokaler for å dele fotballtreninger eller lignende. Derfor vil Råfisklaget på denne måten også gi støtte til de som har satt i gang nye aktiviteter og tilpasset seg nedstengingen, sier Caspersen.

Lag, foreninger og småbedrifter

Støtten rettes mot lag, foreninger og småbedrifter i Råfisklagets område fra og med Nordmøre til og med Finnmark.

Råfisklaget har laget en enkel og ubyråkratisk søknadsprosess, og står nå i sommer klar til fortløpende å behandle søknadene som kommer inn, senest innen en 3 ukers tid.

– Alt man trenger å gjøre er å fylle ut en enkel søknad med kontaktinformasjon, organisasjonsnummer og estimerte kostnader. Et budsjett for den planlagte aktiviteten må kunne fremvises ved forespørsel, sier Johnny Caspersen.

Søknadsskjema finnes på hjemmesidene til råfisklaget.