Gå til sidens hovedinnhold

Råfisklaget omsetter for en halv milliard i uka i sesongen: - Vi er inne i en historisk god periode

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, mener utsiktene i norsk fiskerinæring er gode. Samtidig advarer han mot å tro at det ikke kommer vanskeligere tider.

Haugland åpner 2019-utgaven av LofotFishing i Kabelvåg. Direktøren tok over toppsjef-stillingen i råfisklaget i fjor høst, og mener det er mye å glede seg over i bransjen.

– Det er en veldig spennende bedrift å være leder for. Selv om jeg har jobbet i ledelsen i mange år, er det å få det øverste ansvaret en ny rolle. Samtidig har vi en robust organisasjon, med et godt mannskap. Dermed blir det ikke så skrekkinngytende å lede en organisasjon der vi opererer med veldig store tall, nå i disse ukene i mars omsetter vi for en halv milliard i uka.

Norges Råfisklag er det største av fem salgslag i Norge som ivaretar omsetningen av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval.

– Historisk gode tider

– Hvordan synes du fiskerinæringa ser ut nå i 2019?

– Vi er inne i en periode der det går veldig bra for fiskerinæringa totalt sett. 2018 var femte år på rad der vi hadde tidendes beste år for fiskeflåten her oppe, historisk sett er det en veldig god periode. Det ser også ut som 2019 blir et veldig godt år, og det har startet veldig godt for fiskeflåten spesielt.

For fiskeindustrien på land er bildet litt mer nyansert.

– De siste årene har fiskeindustrien vært preget av tøff konkurranse om råstoffet. Det er særlig fordi torskekvotene har gått ned de siste årene, samtidig har industrien på land bygd opp kapasiteten for å ta imot fisk. Det er mange kjøpere som konkurrerer om råstoffet, det gjør det tøft og fører til at det går på marginene løs.

Haugland er likevel ikke i tvil om at fiskerinæringa totalt sett er inne i en god periode.

– Hvordan er markedssituasjonen nå slik du vurderer det?

– For torsk og hyse som er viktige i nord er markedssituasjonen god og utviklingen positiv. I tillegg har vi hatt veldig god drahjelp av ei svak krone de siste årene, det gjør at det er gunstig å eksportere fra Norge.

– Hva blir viktig å ta grep om framover?

– Det aller viktigste Norge kan gjøre i det lange løpet nå er å sikre sterke fiskebestander og høyest mulig kvoter. Der mener jeg både norsk forvaltning og norsk fiskerinæring har skikket seg godt. Vi har også hatt drahjelp fra naturen som har vært gavmild de siste årene, sier han.

Råfisklagets leder peker også at økonomien også avhenger av at den økonomiske politikken er rettet inn mot eksportvirksomhet.

– Man bør prioritere på en slik at måte at krona ikke styrker seg for mye, men her er man også prisgitt den globale utviklingen.

– Sjømat mer tilgjengelig

Haugland mener også stadig flere vil spise fisk.

– Det er mye mer utvalg av fiskeprodukter i butikkene nå, enn for ti år siden. Over tid har industrien blitt flinkere til å komme ut med produkter som konsumentene er interesserte i. Et eksempel er at man de siste årene har begynt med loin av skrei, det bidrar til at sjømat og fisk er mer tilgjengelig.

Råfisklaget trekker også fram kvaliteten på fisken.

– Det er også et viktig bidrag, det at hele verdikjeden er opptatt av kvaliteten. Det starter med at fiskerne må levere best mulig kvalitet på råstoffet, det gir mest mulig verdifulle produkter som kan produseres og senere eksporteres. Våre kontroller viser at kvaliteten går den rette veien, selv om noen vil kunne si at det går for seint.

Norges Råfisklag jobber i disse dager med kåringen av «Årets Kvalitetsfisker». Haugland peker også på at markedet for fersk fisk har blitt enda viktigere, med krav til å levere topp kvalitet på råvarene.

– Fiskeflåten bestreber seg på å gjøre en best mulig jobb, vi mener utviklingen er positiv og vi bruker denne kåringen til å berømme fiskere som går foran som et forbilde for andre.

– Vi ser også at fiskeindustrien belønner de som kommer med topp kvalitet, legger han til.

– Går opp og ned

– Du peker på at det er gode tider i fiskerinæringa, er det noe som uroer deg?

– Den eneste uroen jeg har nå med en så god periode er at folk lett kan glemme at dette er en syklisk næring, det kommer til å gå opp og ned. Det eneste som er sikkert er at vi vil få svingninger og at det også vil gå nedover. Da er det viktig med en robust næring, og at alle næringsaktørene har ryggrad til å stå gjennom vanskeligere perioder.

Samtidig er det ikke noe som uroer direktøren i Norges Råfisklag i stor grad.

– Så lenge vi klarer å ta vare på fiskeressursene våre, føler jeg meg veldig trygg på at vi i fortsettelsen også kommer til å ha en sterk og god fiskerinæring.

– Siden du er leder i råfisklaget og vi er midt i sesongen: Har du fått spist ferskfisk, lever og rogn enda?

– Å ja da! Jeg har spist mølje seks-syv ganger allerede til nå. Senest i går lagde jeg mølje til kona og meg, det ble som alltid veldig vellykket!

Haugland ser fram til delta på LofotFishing i Kabelvåg i 2019-utgaven, og til å stå for åpningen av fiskerimessa.

– Jeg kommer også til å være tilgjengelig på vår stand der. Jeg gleder meg veldig til å møte både fiskere, fiskekjøpere og andre interesserte. Det er et yrende liv på messa de dagene den pågår, og vi er inne i en periode der kysten bobler over av energi. Det tror jeg vil gjenspeile seg i messa nå i slutten av mars. Jeg gleder meg i alle fall stort!

Kommentarer til denne saken