Råfisklagssjefen er betinget optimist: – Foreløpig ikke aktuelt å begrense lofotfisket

Restriksjonene rundt koronaviruset har spredt stor bekymring også i fiskerinæringen. Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag, sier at det råder stor usikkerhet i næringen, men det er foreløpig ikke aktuelt med begrensninger i fisket.