Det var i august i år at bilen kvinnen kjørte ble målt til 128 km/t i en 80-sone på E10 ved Sørdalen på Lofast. Hun fikk førerkortet beslaglagt på stedet. Da saken ble behandlet i Vesterålen tingrett møtte kvinnen, og erkjente straffskyld.

Retten fant henne skyldig etter tiltalen.

Hun ble dømt til fengsel i 18 dager. Straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Hun ble også dømt til å betale en bot på 10.500 kroner.

Påtalemyndigheten mente at kvinnen burde fratas førerretten for en periode på åtte måneder. Retten mente seks måneder var nok. Tapstiden regnes fra da førerkortbeslaget ble gjort.

– Retten viser til at strekningen der siktede ble målt er lang og oversiktlig og at hun ikke utsatte noen for noen større risiko for skade enn den som selvsagt følger av høy hastighet. Selv om hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling klart veier tyngst, tar retten et visst hensyn til at tiltalte forsøker å skaffe seg jobb. Når tapstiden settes til seks måneder, skal det i utgangspunktet ikke avlegges ny førerprøve, jf. tapsforskriften § 8–2. Retten ser heller ingen særlige grunner til at det skal fastsettes ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerrett, heter det i dommen.