Lofoten folkehøgskole er en veldrevet skole med en over 100-årig historie i Kabelvåg, de siste 20 årene har sommerhotellet som drives utviklet seg til et meget populært overnattingssted. Lofoten folkehøgskole er en av Kabelvågs største arbeidsplasser.

Skolens viktigste ressurs både sommer og vinter er nærheten til havet, strandsonen og lofotfjellene.

Skolen har også i alle år vært opptatt av å bevare vår rike kysthistorie. Beliggenheten i det som tidligere var Lofotens viktigste fiskevær, og midt i den historisk viktige leia mellom Raftsundet og Henningsvær, har på mange måter forpliktet oss til å ha historien til denne nasjonalt viktige delen av kysten på programmet.

I kommunedelplanen for Kabelvåg som skal behandles i kommunestyret er omregulering av Rækøya fra friluftsområde til masseuttak et av de store temaene. I saken ligger to alternativer til regulering.

Begge resulterer i en kraftig forringelse med uopprettelig ødeleggelse av våre viktige nærområder.

Den fantastiske naturen rundt vår virksomhet er vår viktigste ressurs, det er den vi baserer vår virksomhet på. Vi ser stadig nedbygging av særlig strandsonen i området. Det er svært bekymringsfullt.

I alternativ 1 i forslaget er det planlagt å bygge en molo som vil stenge for vår bruk av ei godt skjermet lei. Denne er mye brukt av skolen, både sommer og vinter. Skjermingen muliggjør kajakk- og småbåtbruk selv på ruskeværsdager. Stenging av denne vil åpenbart redusere kvaliteten på tilbudet skolen gir. Vi protesterer på det sterkeste mot en slik utbygging.

Skolen har i samarbeid med Lofotmuseet utviklet prosjektet «ro i mak». Planen er å tilby småbåtferdsel i den beskyttede leia langs Rækøya mellom Kabelvåg havn og det som vi nå stolt kan kalle Skreisenteret. Dette er en fantastisk liten rotur hvor man ankommer begge stedene den veien de opprinnelig har sin prakt. Lofoten på sitt beste.

Med hjelp fra Sparebankstiftelsen har vi oppgradert båtparken og havnefasilitetene med tanke på dette nye reiselivstilbudet.

Rækøya (det som er igjen av den) byr på spektakulær natur, her er gode plasser for fisking, fridykking, og sanking av ville vekster. Alt dette benytter vi oss av i undervisningssammenheng. Beliggenheten er gunstig, det å ha slik natur tilgjengelig i gåavstand fra skolen er et av våre store fortrinn i konkurransen om elever.

Vi er redde for å miste denne konkurransefordelen i jakten på elever.

I formålet til kommunedelplanen trygges disse kvalitetene i følgene punkt som vi er veldig fornøyde med.

  • Sentrumsattraktiviteten og sentrum som samlingssted skal styrkes
  • Viktige kulturmiljø og kulturminner skal bli en ressurs og identitetsskaper i stedsutviklingen
  • Planen skal sikre gode bomiljø og oppvekstområder
  • Kontakten med hav og vann skal utbedres, både for rekreasjon og næringsaktivitet
  • Kabelvågmarka og annen viktig grønnstruktur som parkene skal være tilgjengelig, tilrettelagt og ivaretas

Planene om nedsprenging av Rækøya er i skarp konflikt med intensjonene i planen.

Lofoten folkehøgskole er viktig for kommunen, ikke bare som en stor arbeidsplass, men også som en bosetter. Vi har et program på skolen hvor vi hele tiden markedsfører regionen som et godt sted å bo. Tallet på hvor mange som vi har «bosatt» er imponerende, de aller fleste har etablert seg med hjemsted Kabelvåg. Vi markedsfører et sted hvor det er godt og trygt å bo, nærhet til natur, nærhet til kultur og en ung og ekspansiv befolkning. Et gigantisk industriområde så å si i Kabelvåg med den støy, støv og trafikkbelastning det medfører vil åpenbart minske interessen for disse ungdommene til å bosette seg her. Alle vi her snakker om har gode jobber og handler på Coop Extra, tar en øl på Arbeideren eller Prestengbrygga, kjøper brød hos bakeren og klipper seg hos den lokale frisøren. De har satt Kabelvåg på kartet som et av de mest suksessrike stedene i distriktsnorge.

VI håper Vågans politikere ser konflikten og utfordringene i de framlagte alternativene og velger å videreføre statusen til resten av Rækøya som friluftsområde.

Les også

Rækøya – 18 fotballbaner til industri!

Les også

Rækøya trenger et godt null-alternativ

Les også

Ja til utvikling i Kabelvåg!

Les også

Hva det egentlig handler om når vi vil redde Rækøya