Arkitekt bekymret om forslag til ny plassering av Ny Ramberg skole

Leder i styringsgruppa av Ny Ramberg skole tror de har misforstått forslaget.