Flakstad Senterparti ber ordføreren om å besinne seg

Selv om flertallet og mindretallet i Flakstad kommunestyret er uenig om habiliteten til Niilo Nissinen, så får ikke det noen konsekvenser nå. Det kan det imidlertid få etter høstens kommunestyrevalg.