Advarer mot ny skole uten basseng

Artikkelen er over 1 år gammel

FAU ved Ramberg skole mener basseng på skolen må sees i sammenheng med den framtidige skolestrukturen i Vest-Lofoten.

DEL

FAU ber politikerne prioritere basseng når de nå skal bestemme seg for den framtidige skoleløsningen.

– En fullverdig skole med basseng på Ramberg anses viktig for Flakstads posisjon i den framtidige skolestrukturen i Vest-Lofoten. En eventuell samlokalisering skole-rådhus må derfor ikke gå på bekostning av en fullverdig skole. Det skriver FAU-leder Espen Vang i et brev adressert til ordfører og kommunestyret.

I brevet påpeker de at det er et lovkrav at elevene skal lære seg å svømme.

De trekker også fram skolens arbeid med å bli en såkalt helsefremmende skole.

– Videreføring av bassenget vil være et viktig ledd i denne satsinga, skriver Vang i brevet.

Møtested

FAU trekker også fram bassengets viktige samfunnsfunksjonen som møtested og arena for fritid og sosial aktivitet for barn og barnefamilier i Flakstad.

– Sammen med fotballbanen utgjør Folkebadet den mest sentrale fritidsarenaen for mange barn, skriver Vang.

– Skulle dette tilbudet forsvinne vil det etter vårt syn forringe trivsel og livskvalitet for barn og unge og gjøre Flakstad mindre attraktiv for barnefamilier, mener FAU.

Artikkeltags