Randi overbrakte bolig-bekymringer til politikerne

Randi Nilsen i rådet for personer med funksjonsnedsettelse advarer politikerne mot å legge ned Vestvågøy boligstiftelse, og hun fortalte om leietakere som ikke vil at kommunen skal overta.