Onsdag skal Salten Brann trene til å søke og operere i skred. Anledningen er at man ønsker å etablere en skredberedskap.

ANtv blir med på øvelsen onsdag og Lofotpostens lesere får her også tilgang til sendinga. Brannmannskap skal da heises ned fra Sea King til et simulert skredområde, hvor de skal gjennomføre et søk. Deretter skal såkalte dummies heises opp igjen til helikopteret og flys av gårde.

Sendingen starter ca. 09.30, men vi presiserer at dette er foreløpig ettersom Sea King kan bli kalt ut på reelle oppdrag.