Gå til sidens hovedinnhold

Raser om stipend: - Forsterker forskjeller

I forslaget til statsbudsjett for 2021 fjernes stipendet for elever som vil forbedre karakterene sine ved privatisteksamen. De øker heller ikke utstyrsstipendet til yrkesfaglige linjer.

Leder av Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, mener dette vil styrke de sosiale forskjellene vi allerede ser i skolen og i opptaket til høyere utdanning.

– Vi ser allerede at du stiller sterkere for gode karakterer om du kommer fra et ressurssterkt hjem, og med regjeringens forslag vil elever fra ressurssvake hjem stille enda svakere når de ikke har mulighet til å forbedre karakterene sine. Da kan vi se at «elitestudiene» kommer til å få en overvekt av elever fra ressurssterke hjem, sier Schultz.

Ifølge henne er det er flere grunner til at noen vil ta forbedringseksamen, enn lite arbeid på videregående.

– Videregående opplæring i dag er for lite tilpasningsdyktig for elevene. Vi har en skole hvor man presses inn i gitte rammer, og om man ikke passer inn i de rammene, faller man enten fra, eller oppnår ikke de resultatene man vil. Da er det viktig at vi har ordninger som sørger for at alle får en ny sjanse. Med regjeringens forslag er det kun et fåtall elever som får denne sjansen, og det vil reflekteres i opptaket til høyere utdanning, raser Schultz.

Yrkesfagelevene kan heller ikke juble. Utstyrsstipendet til yrkesfaglige linjer blir kun KPI-justert, som gjør at mange elever må betale for utstyr som kreves i opplæringen, selv.

– Denne regjeringen har lenge snakket om satsingen på yrkesfag, og at de vil gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag. Det kan umulig være den samme regjeringen som har lagt fram dette budsjettet. Når yrkesfagelever må ut med tusenvis av kroner fra egen lomme for ha utstyret som kreves i opplæringen vil det hverken være attraktivt å søke yrkesfag, eller mulig å ta yrkesfaglig opplæring for elever som ikke har råd til dette, påpeker Schultz.

Kommentarer til denne saken