Tillatelsen til prøveboringen ble gitt i sommer, men er klaget inn til klima- og miljøminister Ola Elvestuen av Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kysfiskarlag. Klagen er ennå ikke ferdigbehandlet. 26. oktober reiste boreriggen West Hercules nordover fra Nordsjøen mot letebrønnen Gladsheim.

Følg båttrafikken her

- Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur. Klima- og miljødepartementet må sette ned foten og stanse boringen. Vi reagerer sterkt på at Wintershall DEA sender riggen nordover før klagene våre er behandlet. West Hercules er nødt til å snu, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding.

Videre i pressemeldingen skriver organisasjonen at Oljeboring ved Trænarevet er frarådet av Havforskningsinstituttet, og at Miljødirektoratet gikk mot boring her i 2010. Lokalpolitikere i Venstre har også krevd at boringen stanses. I tillegg til klagen på boretillatelsen som Miljødirektoratet har gitt, har også Oljedirektoratet gitt en tillatelse til boringen. Denne er også påklaget av Bellona, og heller ikke denne klagen er behandlet.

Den siste uka har både Lofotrådet og Sjømatbedriftene gått mot boringen.

Les også: Forbereder protest mot prøveboring: - Et eventuelt uhell kan få store konsekvenser (Saken er for abonnementer)

Les også: Sjømatbedrifter inn i kampen mot prøveboring sør for Lofoten (Saken er for abonnementer)

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er svært bekymret:

- Trænarevet tilhører det verdifulle økosystemet i LoVeSe-regionen, og er veldig viktig for fiskeressursene våre, fugler, koraller og annet marint liv. Trænarevet er blant de største urørte korallrev-forekomstene på norsk sokkel, og er hjem til 1500 korallrev som er svært sårbare for oljevirksomhet. Et oljesøl her vil drive nordover og ramme områdene regjeringen har vernet mot olje. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen må stanse dette hasardspillet, sier Odd Arne Sandberg, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.