Rederiet skulle erstatte Hurtigruten langs kysten fra nyttår. Nå ber de om å få slippe

Havila Kystruten har søkt Samferdselsdepartementet om å slippe å seile Kystruten med erstatningsfartøy.