Denne gang var det Svolvær alpine redningsgruppe (SARG) som var vertskap og arrangør av den årlige fellesøvelsen som de ti alpine redningsgruppene gjennomfører.

– Vår forretningside er å hente folk fort ut av kompliserte situasjoner i fjellet. De alpine redningsgruppene jobber i bratt og vanskelig fjellterreng, der andre ikke kommer til. Vi og det profesjonelle systemet igjennom HRS og Luftambulansen har stadig øvelser og driller på redningsoppdrag og samarbeid, sier Lars Chr. Stendal.

Han ler når han blir omtalt som Gudfar til NARG, som sammenslutningen av de alpine redningsgruppene i Norge kalles.

Tidlig etablert

Stendal var teknisk sjef i Vågan i perioden 1981 til 1985. Han hadde da en aktiv rolle i den alpine redningsgruppa i Svolvær. Den hadde sitt utspring i de dyktigste fjellklatrerne i byen. Og de dannet et eget redningsteam, spesialisert på kompliserte redningsoppdrag i vanskelige fjellparti. SARG, som den heter i dag, ble etablert i 1969 og de ble en naturlig del av redningsoppdragene til HRS. Blant annet var de en del av redningskorpset som ble satt inn i Grytøya-ulykka, hvor en militær Twin Otter krasjet i fjellveggen hvor 17 omkom.

Stendal gjorde stor innsats for å etablere lignende alpine redningsgrupper i Tromsø og Bodø.

Også sør i landet ble det etter hvert etablert tilsvarende redningsenheter. Den foreløpig siste, og nummer ti i rekken, Jostedal Alpine redningsgruppe kom nylig på plass.

 

En felles mal

– Arbeidet med å samle alle gruppene startet på 90-tallet. Inntil da gjorde vi operasjonene ganske forskjellig. Det var behov for å få felles og ensarta prosedyrer. Da gruppene var samlet i NARG i 2007 hadde vi etablert felles prosedyrer. Nå er disse nedfelt i en egen bok, som vil bli revidert og utgitt hvert år. Vårt mål er gjennom øvelser skal vi drilles både hver for oss og sammen, for å høyne vår kompetanse. Vi har tilegnet oss ny kunnskap siden starten og redningsoppdrag går fortere nå enn tidligere. Alle gruppene gjør egne øvelser i tillegg til den nasjonale, sier leder Bengt Flygel Nilsfors i NARG. Som alle de andre i de alpine redningsgruppene er han også aktiv i sin lokale alpine redningsgruppe som er TARG i Tromsø.

– Vår organisasjon har ingen administrative medlemmer som ikke er aktive. Alle er frivillige og vi teller om lag 220 medlemmer i dag i de ti gruppene, sier Nilsfors.

Samtidig som de drilles på større effektivitet og tett samarbeid med HRS og Luftambulansen, er sikkerheten til egen folk satt i høysetet.

– Det kan komme situasjoner der vi ikke sender ut våre mannskap på redningsoppdrag dersom forholdene tilsier at vi ikke kan være trygg på våre folks sikkerhet. Da kan det skje at vi sier nei, og de som sitter fast må vente, sier Nilsfors.

 

Skryt

Thommy Dahl Olsen og resten av teamet i Svolvær som har tilrettelagt for øvelsen med 200 deltakere og fire helikopter får mye skryt av dem som deltar.

– I tillegg til at dette er en stor øvelse å håndtere, som gruppen i Svolvær har gjort utmerket, har de det ultimate anlegget på Kalle. Vi har øvelser over hele landet, men ingen steder kan måle seg med anlegget på Kalle. Det ligger tett opp til øvelsesarenaen. Det er perfekte boforhold og svært hyggelig betjening som sørger godt for oss. Dette er veldig bra, sier Nilsfors.

Redningslederen fra HRS-Sør, Ola Vaage gir også arrangørene i Svolvær honnør for opplegget, og sier Kalle er det perfekte sted for en slik øvelse.

 

Vaage står sammen med tre observatører fra den svenske alpine redningstjenesten, som følger ivrig med på opplegget for den nasjonale redningsøvelsen på Kalle.