Dykker fra redningsskøyta "Sundt Flyer" gjorde fredag bunninspeksjon på en av brønnbåtene til Ellingsen Seafood i Svolvær havn.

- Det gjøres med faste intervaller og kan enten gjøres på slip eller ved hjelp av dykker, sier styrmann Øyvind Sundquist om bord på redningsskøyta.

Dykkeren filmer under vann, og en inspektør fra Sjøfartsdirektoratet følger inspeksjonen via skjerm på dekk.