Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge forteller at skredfaren er påtakelig i Nord-Norge nå, til tross for at det varslede farenivået er lavt. Varsom.no melder om moderat snøskredfare i Lofoten og Vesterålen.

- I løpet av det siste døgnet har vi sett snøskred, sørpeskred og jordskred i områder der det ikke er varslet spesiell skredfare, forteller HRS.

Onsdag rykket redningstjenesten ut til et skred i Vågan kommune med store styrker.

– Det viste seg at dette skredet antakelig var utløst i går, og ingen var tatt. Likevel bandt skredet opp store styrker og innsatsen kunne ha utsatt disse for risiko, forteller de.

Hovedredningssentralen anmoder innstendig om at alle tar hensyn til at det er mye snø og smeltevann i fjellet og at dette skaper en spesiell risiko.

– Vi har hatt tragiske hendelser på denne tiden tidligere år, og vi håper å unngå det denne sesongen, sier de videre.

De ønsker at alle melder fra til politiet om skred de utløser, også selv om ingen er tatt.

– Skispor inn i skred vil nesten alltid utløse en redningsaksjon, og kan sette innsatsmannskaper i fare, sier HRS.