Regjeringa forbyr ikke egne regler - I Lofoten ber ordførerne nå om svar på om lokalt næringsliv er rammet

Regjeringen tvinger ikke kommunene til å droppe egne karanteneregler, men stiller flere krav til hvordan disse skal se ut. Det er ikke klart enda om Lofoten viderefører sine regler for tilreisende fra Sør-Norge.