Regjeringen med ny krisepakke for reiselivsnæringen: - Vi håper det betyr at vi kan beholde kompetanse og arbeidsplasser

Mandag la regjeringen fram et forslag om en ny kompensasjonsordning på inntil én milliard kroner for reiselivsbedrifter. I tillegg skal det komme 250 millioner kroner til omstilling for næringen.