Kjempeår for Bunnpris Ramberg: – Ove og de ansatte skal ha all æren

Bunnpris på Ramberg la bak seg et meget godt 2018. Eieren er ikke tvil om at den jobben de ansatte gjør er hovedgrunnene til at de lykkes så godt.