For første gang fikk hjørnesteinsbedriften over 100 millioner i overskudd - og halvparten ble tatt i utbytte

Omsetningen til Lofoten Viking AS på Værøy gikk litt ned fra 2017 til 2018, men overskuddet økte. For første gang passerte bedriften 100 millioner i overskudd. Eierne tok ut halvparten i utbytte.