Svært varierende resultater i Rasmussen-konsernet

Roger Rasmussen eier flere selskaper som er eid gjennom morsselskapet Rasmussen Holding AS. Regnskapet for 2018 viser svært varierende resultater.