Busselskap med stort underskudd:- Det ser bedre ut i år, men det er tøffe tak i denne bransjen

Lofoten-Tours AS måtte bokføre et stort underskudd i 2018. Selskapet sier det skyldes store avskrivninger, og store, uforutsette driftsutgifter.