2018 ble et godt år for nærbutikk

For Joker Stamsund ble 2018 et godt år til tross for litt lavere overskudd enn året før.