Omsetningssvikt for tørrfiskprodusent

Artikkelen er over 1 år gammel

Røst Fiskeindustri AS måtte tåle en svikt i omsetningen i 2017 sammenlignet med året før.