Din mulighet til å bli frisk, eller tilnærmet funksjonsfrisk etter sykdom og skade er i realiteten et spørsmål om hvor du bor – og hvor ressurssterk du er!

LHL Nordland avholdt nylig sitt årsmøte, og det ble dokumentert enorme variasjoner i de tilbudene ulike pasienter fikk fra det offentlige. Det er ingen tvil om at rehabiliteringstilbudet spriker voldsomt fra kommune til kommune, og det er urovekkende at det er ditt valg av fastlege som bestemmer dine muligheter til rehabilitering.

LHL Nordland krever en nasjonal plan for rehabilitering, med klare og mer gjennomtenkt rollefordeling og ansvarsavklaring innen rehabiliteringsfeltet i Norge.

Det bør etter LHL Nordlands mening opprettes nasjonale kompetansesenter innen rehabilitering med spesialmiljøer som innen sine fagfelt har det medisinske ansvaret for de tyngste tilfellene. Dette bør finansieres over statsbudsjettet.

Samfunnsgevinsten ved å gjennomføre en optimal rehabilitering er enorme. De som er yrkesaktiv kan komme tilbake i jobb, de som er yngre kan oppleve forbedret livskvalitet og vi greier sannsynligvis å holde eldre mennesker utenfor institusjonene litt lengre.

De fleste kommunene i Nordland har begrensninger innen sykehjemsplasser, dagtilbud og hjemmehjelp. Denne situasjonen vil bare forverre seg se neste årene med økende antall eldre som vil ha behov for bistand. Det er derfor svært betenkelig at kommunene ikke tar denne utviklingen på alvor. Ett av elementene må være å forhindre at de menneskene som kunne vært «selvhjulpen» må institusjonaliseres. Dette gjøres gjennom målrettet rehabilitering.

LHL Nordland krever at kommune-, fylkes- og stortingspolitikerne tar tak i denne problematikken og sørger for at rehabilitering løftes opp på dagsorden – da rehabilitering gjort på den rette måte, vil spare samfunnet for enorme beløp i fremtiden!