«Reinebuen» har fangstet 104 vågehval i sommer: – Det er masse hval øst av Bjørnøya, men nå tar vi ferie

Skipper og reder Bjørn Rikard Andersen på "Reinebuen" sier havområdet øst for Bjørnøya sydet av loddestimer, sild og yngel som mange typer hval beitet på.