Lofoten Internasjonale Litteraturfestival på Reine håper på kongelig besøk under årets festival. Kronprinsesse Mette Marit er invitert til Reine 7. juni av festivalsjef Wiggo Andersen.

– Det er for tidlig å gi noe bestemt svar på om Kronprinsessen vil ha anledning til å være til stede, men vi lover å komme tilbake til saken, skriver rådgiver Heidi Thingelstad ved Det kongelige hoff i svarbrevet.

Hun understreker at dersom det er aktuelt med kongelig besøk har Fylkesmannen i Nordland ansvaret for å koordinere programmet for besøket.