I mange år vært et problem at det ikke har vært mikrofon, høyttalere og teleslynge i Albertstua på Moskenes sykehjem. Mange av dem som bruker lokalet er beboere eller andre som ofte har et hørselsproblem.

Sogneprest Trond Gran tok tak i denne saken.
– Vi har snakket om det i årevis, men du vet hvordan økonomien i Moskenes er, og sykehjemmet hadde ikke penger. Derfor satte vi i gang med innsamling. Mange har vært med å gi småsummer, mens Lofotkraft, Eldrerådet og Menighetsrådet har gitt større summer. Ikke minst har Håpet Helselag Johanne Grønbech engasjert seg voldsomt og garanterer for summen og dermed bidratt mest. Derfor er anlegget alt på plass. Torsdag ettermiddag skal det være hyggekveld med andakt i Albertstua, og da har vi tenkt å ha offisiell «åpning» av anlegget. Vi har invitert bidragsyterne, og flere av de vil komme. Vi gleder oss veldig, sier Gran