På Facebook-siden «Reinebringen» informeres det fredag formiddag om at stien opp til fjellet igjen er åpnet for fri ferdsel.

– Som alltid vil vi gjerne minne om viktigheten av å bevege seg forberedt med fokus på sikkerhet, noe som gjelder alle fjell i Lofoten. Husk at selv om det nå finnes en sti, så er det på egen risiko og ansvar du ferdes i naturen, skriver Moskenes kommune på Facebook.

Videre fortelles det at de vil komme tilbake med ei oppdatering om hvor mange trinn som er på plass senere.

Det populære turmålet ble stengt 4. juni i forbindelse med arbeidet til sherpaene fra Stibyggjaren AS. Avstengingen har vært nødvendig for å sikre arbeiderne en trygg arbeidsdag.