Vil lage parkering ved Reinebringen

Fylkesrådet har tidligere satt av 40 millioner kroner i ekstra midler til fylkesveiene i Lofoten. Deler av pengene vil gå til parkeringsmuligheter ved Reinebringen.