- Dette er fantastisk. Vi søkte om 200.000 kroner og vi fikk 200.000 kroner. Fulltreffer!

Det fastslår leder for Lofoten friluftsråd, Karianne Steen, etter den hyggelige eposten fra Olav Thon-stiftelsen.

Pengene skal gå til et forprosjekt som er starten på å sikre og tilrettelegge Reinebringen i Moskenes.

Enormt populært

Fjellet er et uhyre populært turmål. Telling viste at drøyt 4000 turgåere tok turen opp i juli måned - de trosset dermed skiltet som kommunen har satt opp om at man går "på eget ansvar". Stien er kraftig nedslitt, det er løse steiner i de bratte partiene. Når det regner, forvandles stien til en gjørmete og særdeles bratt rutsjebane.

Les også: 4000 turgåere trosset dette skiltet i juli

reinebringen.png

Også ordfører Lillian Rasmussen jubler over pengedrysset fra stiftelsen.

- Vi ønsker å legge til rette for at folk kan gå trygt opp på Reinebringen og nyte utsikten. Nå er vi ett skritt nærmere det målet, sier hun.

Nøyaktig hvordan stien skal sikres, skal utredes i forprosjektet.

Les også: - Risikoen på dette fjellet bør vurderes av eksperter

Sikre stien med nett

Allerede er det skissert noen midlertidige tiltak: Å sikre den øverste delen av stien med nett mot løse steiner og samtidig fjerne alt som er løst. Et annet tiltak er å legge om hele stien og skilte i påvente av et mer omfattende steinsettingsarbeid.

- Med pengene vi har fått nå kan forprosjektet komme skikkelig i gang. Det kan tenkes at det blir tre byggetrinn, hvor det første kommer i gang allerede i 2016 og at alt kan stå ferdig i 2018. I tillegg til å sikre selve stien, bør det også tas høyde for at tilstrømmingen vil øke. Tilrettelegginga blir en en attraksjon i seg selv, og vi må dimensjonere for at flere folk vil gå på Reinebringen. Da trengs det parkeringsplasser, toaletter og søppelhåndtering, sier Karianne Steen.

- Hva kommer det til å koste?

- Sikring av stien har et kostnadsoverslag på tre millioner kroner, sier Steen.

Hvordan prosjektet skal finansieres, gjenstår å se, men søknader om tilskudd sendes både til fylket, Miljødirektoratet og andre aktører.

- I forprosjektet må vi også se på hvor stor del frivillig innsats vi kan regne inn, legger Steen til.

Les også: Bobil truffet av steinraset ved Reinebringen

 

Bygge steinsti

Ettersom stien er så bratt og utvasket, er det sannsynlig at steinsetting er veien å gå. Å hyre profesjonelle stibyggere fra Nepal har vært nevnt.

Ordfører Lillian Rasmussen er opptatt av at inngrepene i naturen ikke må blir for store, og Karianne Steen kjenner til kritiske røster som mener at fjellene ikke skal kommersialiseres.

- Å tilrettelegge vil bety at flere vil benytte stien. Vi kan samtidig anta at dette vil kanalisere trafikken hit og dermed vernes andre fjell og områder. Som et av flere tiltak for å håndtere den økende turaktiviteten i Lofoten, vil Lofotrådet nå utfordre komunene til å peke ut tre attraktive turmål, en lavlandstur, en topptur, en kultursti som får spesiell oppmerksomhet i form av god merking, skilting og tilhørende tilrettelegging. Turbeskrivelser for disse løypene utgis i kanaler som nettsider, turkort, turistbrosjyrer, sier Steen.

Lofotposten har i sommer skrevet flere artikler om slitasjen på lofotnaturen og manglende tilrettelegging.

- Trafikken i sommer har vært enorm og det er ingen tvil om at noe må gjøres. Det haster, sier Steen.

Dette er for øvrig hovedtema for friluftskonferansen på Ramberg fredag førstkommende, der 60 deltakere foreløpig er påmeldte.

Les mer om konferansen: – Vi må samle de gode kreftene

Les også: – Lofoten henger 50 år etter