Skolebygget i den veiløse bygda i Reinefjorden ble lagt ned i 1985. For 10–12 år siden vedtok kommunestyret for første gang å selge bygget.

– Det er naturlig at kommunen har en ny vurdering av salg, men målet er å selge skolebygget, sier Moskenes-rådmann Per A. Sperstad.

Utflytta moskenesværing Ivar Erntsen i Harstad mener det er viktig å bevare bygget som ble flyttet fra Ånstad til Kjerkfjorden, og satt opp i 1928.Om bygget selges uten klausuler om bevaring, frykter Erntsen at det rives og nytt bygg settes opp på tomta.

– Bygget har etter min mening stor historisk og kulturhistorisk verdi. Jeg kan tenke meg å engasjere meg i å få bygget bevart, men har ikke midler til å gjøre det skikkelig uten støtte, skriver Erntsen i brev til Nordland fylkeskommune. Foruten å forhøre seg om tilskuddsmuligheter håper han at fylkeskommunen kan påvirke kommunen til å se «verdien av å bare bygget, og gjøre det til det klenodiet det egentlig er».

Skolebygget ligger i et område som har status et kulturmiljø av regional verdi i «Kulturminneplan for Lofoten».

– Den gamle skolebygningen er en viktig del av dette miljøet og av stedets historie. Nordland fylkeskommune er enig i at skolebygget er et viktig kulturminne som bør bevares, skriver kulturminnerådgiver Kari Torp Larsen og forventer at kommunen vil medvirke til bevaring av bygget.