Ser du denne koden på billetten, forbered deg på en grundig undersøkelse

Av

Har du fått koden SSSS på boardingkortet ditt, bør du forberede deg på en ekstra grundig sjekk i sikkerhetskontrollen.