Her blir ny satsning presentert for ministeren: Lofoten skal bli det første grønne reisemålet i Norge

Nysatsingen «Lofoten 2030 – De grønne øyene» skal redusere utslipp av klimagasser og gjøre Lofoten til et attraktiv bosted og reisemål.