Vestvågøy Reiselivsråd og Lofoten turlag har planer om å ruste opp turløyper i Vestvågøy. Høsten 2017 søkte de økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune, men fikk avslag. Årsaken skal være at det nå skal lages en helhetlig plan for turruter i kommunen. Noe Lofoten friluftsråd i 2016 fikk økonomisk støtte til. Friluftsrådet får penger til å lage turruteplaner

Reiselivsrådet er positiv til planen, men de ser ingen motsetninger mellom planen og det å starte arbeidet med noen turløyper.

- Samtidig som planen utarbeides bør det være mulig å gjøre noe konkret arbeid med noen av de mest brukte turløypene og hvor behovene for tiltak er åpenbare, skriver rådsleder Ole Kristian Fjelltun-Larsen i klagen.

I den opprinnelige søknaden, listet reiselivsrådet opp noen løypetraseer som er utarbeidet i samarbeid med turlaget, og hvor det etter deres syn ikke er behov for å vente på en samlet plan.

- Det som trengs er konkret handling/utførende arbeid. Vi håper derfor at Vestvågøy kommune kan bevilge det omsøkte beløp for 2018, slik at arbeidet kommer i gang, parallelt med utarbeidelse av en samlet og helhetlig turløypeplan. Dette vil også kunne møte og dempe noe av den kritikken som årlig kommer fra både kommunens innbyggere og besøkende om manglende tilrettelegging i turområdene, skriver Fjelltun-Larsen.